Site Search
This website uses cookies to provide you a more personalized and responsive service.
By using this website you agree to our use of cookies. If you require more information or prefer not to accept cookies please visit our
Privacy Policy >

Cập Nhật Sản Phẩm GIGABYTE Q1/ 2018 - Khu vực Nha Trang

 

Cập Nhật Sản Phẩm GIGABYTE Q1/2018 - Khu vực Nha Trang

Trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham dự vào lúc 17h30 thứ Năm, ngày 29/3/2018

Địa điểm: Khách sạn Nha Trang Palace - 09 Yersin, Phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang

Chương trình

  • 17h30 - 18h00: Đón khách và trải nghiệm sản phẩm.
  • 18h00 - 18h45: Cập nhật lộ trình sản phẩm
  • 18h45 - 19h00: Hỏi đáp
  • 19h00 - 21h00: Tiệc tối và rút thăm trúng thưởng.

Đăng ký thông tin rút thăm trúng thưởng.

Top