Site Search
This website uses cookies to provide you a more personalized and responsive service.
By using this website you agree to our use of cookies. If you require more information or prefer not to accept cookies please visit our
Privacy Policy >

ĐẤU TRƯỜNG MÁY TÍNH 2019

ĐẤU TRƯỜNG MÁY TÍNH 2019

ĐẤU TRƯỜNG MÁY TÍNH 2019 với rất nhiều hoạt động của ban tổ chức INTEL và tại booth GIGABYTE AORUS như: Check-in nhận quà chó các bạn đến sớm nhất, giải đấu APEX LEGEND và rất nhiều hoạt động mini game khác.

Quà check-in và quà tặng của GIGABYTE tại ĐẤU TRƯỜNG MÁY TÍNH 2019 bao gồm:

Giải đấu APEX LEGEND:

  • Thể lệ
  • Cơ cấu giải thưởng

ĐĂNG KÝ THAM DỰ LAN PARTY 2019

Khác

Top