Site Search
This website uses cookies to provide you a more personalized and responsive service.
By using this website you agree to our use of cookies. If you require more information or prefer not to accept cookies please visit our
Privacy Policy >

CTKM

RINH NGAY QUÀ ĐỘC khi mua Card đồ họa GIGABYTE !!!

• Nội dung: Người dùng cuối mua VGA GIGABYTE RTX2080/Ti, tặng ngay Giá Đỡ VGA (Limited Edition). Không áp dụng cho những người dùng cuối đã nhận chuột AORUS M5 của chương trình pre-order trước.

• Thời gian chương trình: 02/10/2018 ~ 30/10/2018 ( hoặc tới khi hết quà )

• Mã áp dụng: dành cho người dùng cuối mua GIGABYTE RTX2080/Ti bất kỳ trong thời gian nêu trên

Khác

Top