Site Search
This website uses cookies to provide you a more personalized and responsive service.
By using this website you agree to our use of cookies. If you require more information or prefer not to accept cookies please visit our
Privacy Policy >

Đăng Kí Online - Nhận Ngay 4 Năm Bảo Hành Với AORUS CARE

 

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất với AORUS. Đó là lý do vì sao bên cạnh tiêu chuẩn bảo hành 3 năm, chúng tôi cung cấp thêm 1 năm bảo hành miễn phí cho chiếc card đồ họa AORUS của bạn. Chỉ cần làm theo những bước đơn giản dưới đây và tận hưởng chính sách bảo hành 4 năm:

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÍ 4 NĂM BẢO HÀNH:

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất với AORUS. Đó là lý do vì sao bên cạnh tiêu chuẩn bảo hành 3 năm, chúng tôi cung cấp thêm 1 năm bảo hành miễn phí cho chiếc card đồ họa AORUS của bạn. Chỉ cần làm theo những bước đơn giản dưới đây và tận hưởng chính sách bảo hành 4 năm:

 

Bước 1: Vào trang web REGISTRATION.AORUS.COM và đăng kí để trở thành thành viên của câu lạc bộ AORUS

Bước 2: Sau khi đăng kí thành công, bạn đăng nhập và chọn vào phần Đăng ký sản phẩm

Bước 3: Sau khi hoàn tất đăng ký sản phẩm, bạn sẽ nhận được Chứng nhận bảo hành 4 năm

 

CÁC MẪU CARD ĐỒ HỌA ĐƯỢC ÁP DỤNG:

GV-N208TAORUSX W-11GC

GV-N208TAORUSX WB-11GC

GV-N208TAORUS X-11GC

GV-N208TAORUS-11GC

GV-N208TAORUS T-11GC

GV-N208TGAMING OC-11GC

GV-N2080AORUSX W-8GC

GV-N2080AORUSX WB-8GC

GV-N2080AORUS X-8GC

GV-N2080AORUS-8GC

GV-N2080GAMING OC-8GC

GV-N2080GAMINGOC WHITE-8GC

GV-N2070AORUS X-8GC

GV-N2070AORUS-8GC

GV-N2070GAMING OC-8GC

GV-N2070GAMINGOC WHITE-8GC

GV-N2060AORUS X-6GC

GV-N2060AORUS X-6GC

GV-N166TAORUS-6GD

 

 

 

 

 

Top