Site Search
This website uses cookies to provide you a more personalized and responsive service.
By using this website you agree to our use of cookies. If you require more information or prefer not to accept cookies please visit our
Privacy Policy >

Đăng Kí Online - Nhận Ngay 4 Năm Bảo Hành Với AORUS CARE

 

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất với AORUS. Đó là lý do vì sao bên cạnh tiêu chuẩn bảo hành 3 năm, chúng tôi cung cấp thêm 1 năm bảo hành miễn phí cho chiếc card đồ họa AORUS của bạn. Chỉ cần làm theo những bước đơn giản dưới đây và tận hưởng chính sách bảo hành 4 năm:

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÍ 4 NĂM BẢO HÀNH:

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất với AORUS. Đó là lý do vì sao bên cạnh tiêu chuẩn bảo hành 3 năm, chúng tôi cung cấp thêm 1 năm bảo hành miễn phí cho chiếc card đồ họa AORUS của bạn. Chỉ cần làm theo những bước đơn giản dưới đây và tận hưởng chính sách bảo hành 4 năm:

 

Bước 1: Vào trang web REGISTRATION.AORUS.COM và đăng kí tài khoản bằng Facebook hoặc Gmail để trở thành thành viên của câu lạc bộ AORUS

Bước 2: Sau khi đăng kí thành công, bạn đăng nhập và chọn vào phần Đăng ký sản phẩm, điền số Serial Number ( S/N )

Bước 3: Đăng tải hóa đơn, sau đó hệ thống của GIGABYTE sẽ kiểm tra và duyệt

Bước 4: Sau khi hoàn tất đăng ký sản phẩm, mục “ Sản phẩm của tôi “ sẽ hiển thị thời gian bảo hành thêm 4 năm. 

 

Lưu ý: Thời gian đăng kí chỉ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ khi người dùng mua hàng.

 

CÁC MẪU CARD ĐỒ HỌA ĐƯỢC ÁP DỤNG:

 

 

GV-R69XTAORUSX WB-16GD
GV-R69XTAORUS M-16GD
GV-R68XTAORUS M-16GC
GV-R68XTAORUS M-16GD
GV-R68AORUS M-16GD
GV-R67XTAORUS E-12GD
GV-R57XTAORUS-8GD
GV-R57XTAORUS-8GD
GV-N3090AORUSX W-24GD
GV-N3090AORUSX WB-24GD
GV-N3090AORUS X-24GD
GV-N3090AORUS M-24GD
GV-N3090AORUS M-24GD
GV-N3090GAMING OC-24GD
GV-N308TAORUSX W-12GD
GV-N308TAORUSX WB-12GD
GV-N308TAORUS X-12GD
GV-N308TAORUS M-12GD
GV-N308TGAMING OC-12GD
GV-N3080AORUSX W-10GD
GV-N3080AORUSX W-10GD
GV-N3080AORUSX WB-10GD
GV-N3080AORUSX WB-10GD
GV-N3080AORUS X-10GD
GV-N3080AORUS X-10GD
GV-N3080AORUS M-10GD
GV-N3080AORUS M-10GD
GV-N3080AORUS M-10GD
GV-N3080GAMINGOC WB-10GD
GV-N3080GAMINGOC WB-10GD
GV-N3080GAMING OC-10GD
GV-N3080GAMING OC-10GD
GV-N307TAORUS M-8GD
GV-N307TGAMING OC-8GD
GV-N3070AORUS M-8GD
GV-N3070AORUS M-8GD
GV-N3070AORUS M-8GD
GV-N3070GAMING OC-8GD
GV-N3070GAMING OC-8GD
GV-N306TAORUS M-8GD
GV-N306TAORUS E-8GD
GV-N306TAORUS E-8GD
GV-N3060AORUS E-12GD
GV-N3060AORUS E-12GD
GV-N208TAORUSX W-11GC
GV-N208TAORUSX WB-11GC
GV-N208TAORUS X-11GC
GV-N208TAORUS-11GC
GV-N208TAORUS-11GC
GV-N208TAORUS T-11GC
GV-N208TGAMING OC-11GC
GV-N208SAORUS W-8GC
GV-N208SAORUS WB-8GC
GV-N208SAORUS-8GC
GV-N208SGAMING OC-8GC
GV-N208SGAMING OC-8GC
GV-N208SGAMINGOC WB-8GD
GV-N208SGAMINGOC WHITE-8GD
GV-N2080AORUSX W-8GC
GV-N2080AORUSX WB-8GC
GV-N2080AORUS X-8GC
GV-N2080AORUS-8GC
GV-N2080GAMINGOC WHITE-8GC
GV-N2080GAMING OC-8GC
GV-N207SAORUS-8GC
GV-N207SAORUS-8GC
GV-N207SAORUS-8GC
GV-N207SGAMINGOC WHITE-8GC
GV-N207SGAMING OC-8GC
GV-N207SGAMINGOC WHITE-8GD
GV-N207SGAMINGOC WHITE-8GD
GV-N207SGAMING OC-8GD
GV-N207SGAMING OC-8GD
GV-N2070AORUS X-8GC
GV-N2070AORUS-8GC
GV-N2070GAMINGOC WHITE-8GC
GV-N2070GAMING OC-8GC
GV-N2070GAMING OC-8GD
GV-N206SAORUS-8GC
GV-N2060AORUS X-6GC
GV-N2060AORUS X-6GC
GV-N166TAORUS-6GD
GV-N166SAORUS-6GD

 

Top