Got Everyone
MAX-Covered!

Record. Share. Tag. Win.

AORUS giúp mọi người giải nhiệt cực mát!

Hãy chia sẻ với chúng tôi sức mạnh đáng kinh ngạc này với Bộ lọc AR #MaxCoveredCooling và có cơ hội giành được GIẢI THƯỞNG LỚN

Thời gian

14/09 - 2/10/2020

Cách tham gia

Bước 1

Chọn Bộ lọc AR Max-Covered, thưởng thức và ghi lại

Bước 2

Post on Story and save your filter result

Bước 3

Chia sẻ công khai,
tag @aorusvn
và hashtag
#UltimateAORUS
#MAXCoveredCooling

*Scan the QR Code to get filter*

Giải thưởng

AORUS H5 +
AORUS K9 Optical +
AORUS M5 Peripheral Set X3

P850GM X2

Terms & Conditions